18
Σεπ
2017
TΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κος Λάζαρος Κυρίζογλου Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημέρωσαν το Δ.Σ. για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της συνάντησής τους με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, και Υποδομών & Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος της ΠΕΔΚΜ, την προηγούμενη Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, με μοναδικό αντικείμενο την κατάσταση και τα προβλήματα της σχολικής στέγης στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.  Υπενθυμίζεται πως η ΠΕΔΚΜ, έχοντας καταγράψει αναλυτικά και ανά είδος και κατηγορία προβλήματος, την κατάσταση και τις ελλείψεις της σχολικής στέγης στους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, είχε ζητήσει εγγράφως, από το Γραφείο Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού, να γίνει δεκτή μια Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρωθυπουργό κατά την (ενόψει της ΔΕΘ) επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ώστε να τον ενημερώσει, με τον πλέον έγκυρο και υπεύθυνο τρόπο, για τις πτυχές του κορυφαίου αυτού προβλήματος των τοπικών κοινωνιών της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για να καταθέσει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή του (προτάσεων που ήδη από τον Δεκέμβριο του 2016, έχουν δημοσιοποιηθεί και κατατεθεί αρμοδίως χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν εισακουστεί).  Σε απάντηση του αιτήματος αυτού, και πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. με τους κ.κ. Υπουργούς, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση.  Το Δ.Σ. εκτιμώντας πως η συνάντηση αυτή με τους κ.κ. Υπουργούς απέβη ουσιαστικά άκαρπη, καθώς δεν δρομολογήθηκαν και δεν εξασφαλίστηκαν συγκεκριμένες λύσεις για την σχολική στέγη, αποφάσισε να επιμείνει στην υποβολή του αιτήματός του για συνάντηση Αντιπροσωπείας του με τον Πρωθυπουργό, ώστε, με την ευκαιρία της επόμενης επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη, να του παρασχεθεί πλήρης και αναλυτική ενημέρωση για τις ελλείψεις της σχολικής στέγης, τα σχετικά

Στην ίδια συνεδρίαση, συζητήθηκε το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, (που σε ορισμένες περιπτώσεις Δήμων εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην οργάνωση και την εκτέλεσή της δυσχεραίνοντας την σχολική οικογενειακή και κοινωνική ζωή των οικείων περιοχών, αλλά και εγκυμονώντας κινδύνους για τον μετακινούμενο μαθητικό πληθυσμό.  Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τις επεξεργασίες και τις προτάσεις, στις οποίες καταλήγει η αρμόδια Επιτροπή (ΟΔΕ), που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και εκτίμησε πως με την αποδοχή και υιοθέτηση αυτών των προτάσεων (: κατάλληλη τροποποίηση της σχετική ΚΥΑ) επιλύονται σχεδόν στο σύνολό τους τα εναπομείναντα προβλήματα και αντίστοιχα βελτιώνονται οι όροι της μεταφοράς των μαθητών.  Για τον σκοπό αυτό, και στο πλαίσιο της μεθαυριανής μετάβασης του Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ στην Αθήνα θα ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, προς υποβολή και υποστήριξη των προτάσεων της ως άνω Επιτροπής.

Τέλος, για το ανακύψαν ζήτημα της μεταφοράς των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την οποία απεστάλη σχετική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου, επαναλαμβάνοντας την προ διετίας επιχειρηματολογία , το Δ.Σ. αποφάσισε να αναμένει την έκδοση της απόφασης της ΚΕΔΕ, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως με μοναδικό θέμα αυτή την εξέλιξη, μεθαύριο Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.