15
Ιούν
2017
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΠΕΔ/ΚΜ ΠΕΜΠΤΗ

Οι Δήμοι της Βόρειας Ελλάδας, και οι συλλογικές εκφράσεις τους, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου), τα όρια των οποίων διατρέχει ο μεγάλος οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού, αποδοκιμάζουν τον αποτυπωμένο σε πρόσφατη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών σχεδιασμό, για τοποθέτηση 30 νέων σταθμών διοδίων (μετωπικών και πλευρικών) στην Εγνατία Οδό, και προαναγγέλλουν την ανάληψη διοικητικών, δικαστικών αλλά και λαϊκών πρωτοβουλιών για την αποτροπή της εφαρμογής αυτού του σχεδιασμού.
Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, με την συμμετοχή των κ.κ. Ευαγγέλου Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης & Προέδρου της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ιωάννη Λώλου, Δημάρχου Ηγουμενίτσας & Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου, και Δήμητρας Τσανάκα, Δημάρχου Καβάλας, αποφασίστηκε, ομόφωνα, να εκφραστεί η αντίθεση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην μετατροπή της Εγνατίας Οδού σε μια αλυσίδα διοδίων (αντίθεση που εκφράζεται και σε έγγραφο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της οποίας κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας, δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχει στην παρούσα συνεδρίαση).
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, συνοψίζοντας την διεξαχθείσα συζήτηση, τόνισε πως οι ΠΕΔ συντάσσονται με την κοινή απόφαση-πρόταση των 4 Περιφερειαρχών, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 12-06-2017 κοινή ανακοίνωσή τους. Οι ΠΕΔ της Βόρειας Ελλάδας υπογραμμίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, επί της Εγνατίας Οδού, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης. Παράλληλα, οι ΠΕΔ θα υποστηρίξουν τις αναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες των Δήμων-Μελών τους για την δια της δικαστικής οδού ακύρωση του ανακοινωθέντος σχεδιασμού, ενώ οι Πρόεδροι των ΠΕΔ ζητούν να συναντηθούν με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη, ώστε να του παρουσιάσουν και δια ζώσης τα επιχειρήματα των Δήμων για την αποτροπή της κατασκευής των 30 νέων σταθμών διοδίων.
Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ, μεταξύ άλλων:
(α) εξέφρασε την διαμαρτυρία του για τις αντιαυτοδιοικητικές ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου 4472/2017, που περιορίζει ακόμη περισσότερο τα ήδη δραματικά περικεκομένα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
(β) διατύπωσε σειρά προτάσεων για την άρση ερμηνευτικών προβλημάτων που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινωνικοπρονοιακών δομών.