26
Απρ
2017
Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους

.

την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/117057/73894/2761/1731/3-3-2017 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού : «Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων , Μνημείων και Μουσείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο 2017» , (ΦΕΚ Β΄ 1220/6-4-2017)

ΦΕΚ Β1220-17.pdf