26
Απρ
2017
: (α) Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων , (β) Διάθεση τεχνικής ξυλείας για ατομικές ανάγκες των κατοίκων

.

(α) την 151364/675/21-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» , και

(β) την 151363/674/21-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων» , (ΦΕΚ Β΄ 821/15-3-2017)

Β821-17.pdf