28
Νοέ
2016
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΒΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΤΟΝΤΗ ΛΑΖΑΡΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΟΥΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ