28
Νοέ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ