06
Οκτ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ,ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΟΥΣ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΤΟΥ Ν 1069/1980 ΚΑΙ ΤΟΥ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΛΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ