08
Δεκ
2014
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ