24
Ιούν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. 30/6/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΙΜΙΛΙΟ