27
Απρ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ [ΔΕΥΑΚ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ